Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Security Consultancy

- Hoe veilig is uw omgeving, onderneming of organisatie ?
- Wie beoordeelt de efficiëntie en de kwaliteit van de reeds genomen beveiligingsmaatregelen ?
- Op welke wijze worden de te nemen maatregelen geïmplementeerd en door wie ?

De beveiliging vormt een belangrijke factor in de borging van de bedrijfscontinuïteit van een onderneming of organisatie. Het is daarom van groot belang dat de risico's van een onderneming duidelijk in kaart worden gebracht. De gegevens van een dergelijke inventarisatie kunnen dienen als basis voor onder andere (security) beleidsplannen, beveiligingsplannen, interne protocollen, reglementen en gedragscodes.


Senior adviseur

Aan ons bedrijf is als senior adviseur de heer J. Vlaming verbonden. De heer Vlaming heeft 29 jaar bij de Koninklijke Marechaussee gediend, zijn laatste functies waren Commandant van het district KMar Schiphol en plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee. Hij heeft op 1 april 2005 de dienst met functioneel leeftijdsontslag verlaten.

"Our approach is to work proactively with clients to provide a discreet, quality service dedicated to finding appropriate solutions to specific security problems."