Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Buitenland onderzoek

U heeft een probleem dat zich uitstrekt tot bijvoorbeeld Scandinavië, Azië, Afrika of Zuid-Amerika. U wilt dat ter plaatse onderzoek wordt verricht naar zaken die u en/of uw organisatie benadelen of bedreigen en u wilt dat dit deskundig en discreet gebeurt.

U kunt in dergelijke gevallen met een gerust hart een beroep doen op Executive Options B.V.. Door de ruime internationale ervaring van onze rechercheurs, gaan voor hen veel deuren in "vreemde landen" open, die voor anderen gesloten blijven. De rechercheurs van Executive Options B.V. zijn al actief geweest in alle continenten en hebben daardoor een uitgebreid netwerk opgebouwd waarop wij een beroep kunnen doen bij de voorbereiding en uitvoering van onze projecten in het buitenland.

Alvorens een onderzoek definitief te starten wordt door Executive Options B.V. een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, met inachtneming van nationale- en internationale wetgeving en gebruiken.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.