Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
CCV/D1 Directiechauffeursopleiding

Vakbekwaamheid

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van directiechauffeurs. Dit o.a. vanwege de complexiteit van het hedendaagse verkeer en de toenemende agressie c.q. intolerantie in het verkeer. Daarnaast is directiechauffeur een multifunctionele taak geworden die meer inhoudt dan de passagiers veilig en tijdig op de plaats van bestemming te brengen. Voortgezette rijtraining waar de chauffeur leert inspelen op allerlei voorkomende situaties is daarom een noodzakelijk element geworden in het beroepsverkeer. Speciaal voor directiechauffeurs en chauffeurs met een beveiligingstaak geeft Executive Options B.V. de gecertificeerde opleiding CCV/D1.

Veilig en comfortabel

Als chauffeur zorgt u ervoor dat uw passagier comfortabel en veilig de plaats van bestemming bereikt, en wel zodanig dat deze zich volledig op zijn/haar zakelijke activiteiten kan concentreren en die ongestoord kan afhandelen. Door de juiste rijtechniek toe te passen beheerst u uw voertuig en kent u zijn mogelijkheden. U bestudeert de te rijden route en omgeving. U anticipeert op situaties door ver vooruit te kijken om zo tijdig te kunnen reageren op de gebeurtenissen om u heen. U zorgt voor voldoende ruimte om het voertuig, waardoor u te allen tijde kun uitwijken of wegkomen, mocht dit nodig zijn. U kent de plaats van bestemming doordat u een grondige verkenning heeft uitgevoerd. Uiteraard beschikt u over een goede topografische kennis en bent u in staat om snel beslissingen te nemen. Dit alles en meer leert u tijdens de opleiding CCV/D1.

Cursusinhoud

In de cursus CCV/D1, die als kwaliteitskeurmerk dient voor de professionele directiechauffeur, staan veiligheidstechnieken centraal. De opleiding wordt vormgegeven door zeer ervaren rij-instructeurs die kunnen inspelen op eventuele specifieke wensen en eisen. Onze instructeurs zijn o.a. ex-rij-instructeurs van de politie en hebben jarenlange ervaring op het gebied van specialistische rijopleidingen bij beveiligings-, arrestatie-, en observatie-eenheden. Naast rijvaardigheid komen ook routeplanning en routeselectie aan de orde. Door op een juiste manier te anticiperen wordt een beter verkeersinzicht gecreëerd. Daarnaast komen de basiselementen van beveiligingstechnische- en tactische situaties aan bod. Tevens worden de juiste omgangsvormen aangeleerd. U leert onder alle omstandigheden uw verantwoordelijke taak op een onopvallende, discrete maar vooral correcte manier uit te voeren. Circuittraining met alle ins en outs, maakt ook deel uit van de cursus. Voor deze onderdelen maken wij gebruik van het Safety Experience Center te Rosmalen en andere voor het openbare verkeer afgesloten terreinen.

Erkend

Nadat u zich bij Executive Options heeft aangemeld, regelen wij dat u zich via TrafficWeb kunt voorbereiden op uw theorie-examen CCV/D1. TrafficWeb is een website voor online verkeerseducatie. Eenmaal aangemeld, kunt u zo vaak inloggen als u wilt. U kunt deze cursus volgen vanaf iedere locatie en op ieder gewenst tijdstip, indien u voorzien bent van een computer met internetverbinding. Wanneer u de eerste keer niet slaagt voor het theorie-examen dragen wij direct zorg voor een herexamen. Directiechauffeurs met het CCV/D1 certificaat kunnen overigens vrijstelling krijgen voor het theorie- en praktijkexamen van het taxicertificaat. Nadat u via TrafficWeb het theoriegedeelte heeft gevolgd, volgt de vijfdaagse (op maat gemaakte) CCV/D rijopleiding. Aan het einde hiervan wordt op de laatste dag zowel theorie als praktijk geëxamineerd door een onafhankelijke examinator van het C.B.R. (Centraal Buro Rijvaardigheid). CCV ontwikkelt in Nederland in samenwerking met wergever- en werknemerorganisaties (verenigd in de VVV-raad), examens voor chauffeurs in het personen- en goederenvervoer. De CCV/D1 cursus is officieel erkend en gecertificeerd door het C.B.R. Executive Options B.V. is als opleidingsinstantie/leerbedrijf erkend door ECABO (landelijk orgaan voor het beroepsonderwijs).

Bent U geïnteresseerd..?
Vul het antwoordformulier in of neem contact op met het EXO-rijvaardigheidsinstituut.