Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Due diligence (extended)

U overweegt een overname of een omvangrijke investering in een externe onderneming. Alvorens dergelijke stappen te zetten, wilt u zich vanzelfsprekend goed laten informeren. In bepaalde transacties is wettelijk vereist dat u "gepaste waakzaamheid" (due diligence) betracht, alvorens definitieve besluiten te nemen.

In dergelijke besluitvormingen kan Executive Options B.V. u van dienst zijn door een zogenaamd "extended due diligence" onderzoek voor u uit te voeren. Hierbij wordt onder andere in kaart gebracht:

  • De integriteit van de betreffende onderneming en diens management
  • De financiële positie van de onderneming op dit moment en in het verleden
  • De fraudegevoeligheid van de betreffende onderneming en diens management
  • Algehele risico inschatting van de transactie

Voor vragen omtrent dergelijke onderzoeken kunt u zich wenden tot het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend nader informeren omtrent de mogelijkheden.