Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Mystery guest (shopping) onderzoek

U wilt laten onderzoeken of uw personeel werkt conform de gemaakte afspraken en vastgestelde procedures of u wilt toetsen of uw personeel met gepaste klantvriendelijkheid werkt.

In dergelijke gevallen kan Executive Options B.V. u van dienst zijn door de inzet van mystery guests/shoppers. Door als bezoeker/klant de locaties van onze opdrachtgevers te bezoeken en enkele aankopen te doen, kan worden gecontroleerd of men werkt volgens de vastgestelde (kassa) procedures en kan worden getoetst hoe servicegericht en klantvriendelijk men zich gedraagt.

Van de bevindingen wordt een rapportage geproduceerd die kan dienen ter verbetering van de werkwijze en eventuele aanscherping van de procedures.

Indien u meer informatie wenst over deze vorm van dienstverlening, neemt u dan contact op met het kantoor van Executive Options B.V.. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.