Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Persoonsbeveiliging

Dreiging

Door een veelvoud van ontwikkelingen en gebeurtenissen, is persoonlijke beveiliging voor velen een serieuze overweging geworden. Executive Options B.V. is met name gespecialiseerd op dit vakgebied. De persoonsbeveiligers van Executive Options B.V. zijn, zonder uitzondering, ervaren en getrainde experts op het gebied van close protection en preventieve observaties. Daarbij richten wij ons vooral op de advisering en bescherming van personen en organisaties met een mogelijk verhoogd risico. Bijvoorbeeld door de maatschappelijke/politieke functie, de financiële positie of recente publiciteit.

In het februari-maart nummer van de tweemaandelijkse uitgave "Frits" is een artikel aan ons bedrijf gewijd. Al lezende kunt u een idee krijgen op welke wijze wij u in voorkomend geval kunnen begeleiden en beveiligen. Het artikel is in te kijken of te downloaden door op deze link te klikken.

Beveiligen is maatwerk. Tijdens een persoonlijk gesprek bezien wij graag uw specifieke situatie en kunnen wij u informeren over de wijze waarop u in uw geval het beste beveiligd kan worden.