Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Opleidingen

Veiligheid is meer dan alleen een gevoel. Kennis is macht, ook op dit gebied. Door ontwikkeling en training van beveiligers en te beveiligen personen, kan een verhoogd niveau van veiligheid worden gecreëerd. Executive Options B.V. biedt daartoe een uitgebreid pakket van trainingen en opleidingen, variërend van algemeen/oriënterend tot uiterst gespecialiseerd.

De ervaren instructeurs/trainers van Executive Options B.V. hebben allen een ruime persoonlijke ervaring in veiligheidsgerelateerde beroepen en functies, waardoor zij de stof kunnen onderbouwen en toelichten met voorbeelden en praktijksituaties. Iedere cursus/training wordt op maat voor de cliënt geschreven. Hierdoor sluit het product steeds naadloos aan bij de behoefte van onze opdrachtgevers.

Alvorens wordt gestart met een cursus of training, wordt het aanvangsniveau van het individu of de groep bepaald en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld welk doel dient te worden bereikt met het product van Executive Options B.V..

U kunt bij Executive Options B.V. onder andere terecht voor onderstaande cursus/training:

  • Security Awareness (veiligheidsbewustzijn)
  • Persoonsbeveiliging/Preventieve Observatie
  • Dynamische Observatie
  • Rijopleidingen op diverse niveaus

Wij zijn een officieel door ECABO erkend leerbedrijf. Op de website van ECABO kunt u lezen waar een leerbedrijf aan moet voldoen om deze erkenning te krijgen en te behouden.