Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
De mens is uw sterkste en zwakste schakel

Goed personeel is een waardevol goed! Veel ondernemers zien hun medewerkers dan ook als de sterkste schakel in hun keten. Processen en systemen zijn in hun werking en rendement echter sterk afhankelijk van de personen die ermee omgaan. Het proces van bewustwording op het gebied van veiligheid onder medewerkers is derhalve van essentieel belang. De meest geavanceerde technieken en systemen werken pas wanneer ze juist worden bediend en gebruikt.

Reglementen en protocollen zijn pas effectief wanneer deze consequent worden opgevolgd door de medewerkers van uw onderneming. Daarvoor moeten de medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en de gevolgen van negatieve beïnvloeding van de bedrijfsprocessen. De trainers van Executive Options B.V. kunnen u behulpzaam zijn bij de training van uw medewerkers op het gebied van bewustwording in veiligheid en beveiliging.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met het kantoor van EXO. Wij zullen u graag vrijblijvend van nadere informatie voorzien omtrent de mogelijkheden in uw specifieke situatie.