Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Penetratie test

U heeft een mooi bedrijf en heeft inmiddels de nodige maatregelen getroffen ter beveiliging van uw organisatie. U wilt echter weten of uw beveiliging op alle fronten voldoet. Uw kantoren moeten voor onbevoegden ontoegankelijk zijn, uw server moet onbenaderbaar zijn voor onbevoegden, de vitale delen van uw bedrijf moeten voor eenieder onbereikbaar zijn, het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers dient te leven, etc.

Voor een test van de algehele beveiliging van uw organisatie of delen daarvan, kan Executive Options B.V. u van dienst zijn. Onze ervaren rechercheurs zullen daarbij trachten zo diep mogelijk te penetreren in uw bedrijf. Zij zullen daarbij in de huid kruipen van potentiële indringers. Tijdens de penetratie test wordt fotomateriaal verzameld ter ondersteuning van de bevindingen. Door onze specialisten op het vlak van digitale recherche, zal worden getracht uw server oneigenlijk te benaderen en bedrijfsgegevens te verkrijgen.

Van de bevindingen wordt een rapportage vervaardigd met aanbevelingen ter verbetering van de processen en bouwkundige-, digitale- en elektronische beveiligingsmaatregelen. Op deze wijze kunt u controleren of uw beveiliging echt op het gewenste niveau is en kunt u deze, waar nodig, aanpassen en verbeteren.

Indien u meer informatie wenst omtrent de penetratie test van Executive Options B.V., neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren omtrent de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.